Pocetna » Zanimljivosti


Kao vanzemaljci: Fascinantne fotografije životinja za koje ne biste verovali da žive oko nas
  Ocenite članak: 1
pregleda: 555
Dodao/la: Gale
datum: 2013-11-17

Slike iz Kao vanzemaljci: Fascinantne fotografije životinja za koje ne biste verovali da žive oko nas Slike iz Kao vanzemaljci: Fascinantne fotografije životinja za koje ne biste verovali da žive oko nas Slike iz Kao vanzemaljci: Fascinantne fotografije životinja za koje ne biste verovali da žive oko nas Slike iz Kao vanzemaljci: Fascinantne fotografije životinja za koje ne biste verovali da žive oko nas


Biolog Ros Pajper objavio je fascinantnu knjigu fotografija životitinjskog sveta čijeg postojanja nismo ni svesni. Puževi, bube, morski ježevi, ose i druge životinje u knjizi "Animal Earth (The Amazing Diversity of Living Creatures)" prikazane su preciznošću od koje zastaje dah i zbog koje se zapitate: S koje su planete ova neverovatna bića?

1. Člankoviti crvi


Člankoviti ili prstenasti crvi su beskičmenjaci čija je najupadljivija odlika segmentisano telo: podeljeno na delove, segmente (članke), pa otuda i naziv tipa (lat. annulus = prsten).

2. Loricifera


Loricifera (lat. Loricifera) su sićušni (veličine do 0,5 mm) morski beskičmenjaci. Predstavnici ovog tipa otkriveni su među poslednjim višećelijskim životinjama, 1983. godine. Opisano je oko pedesetak vrsta koje se svrstavaju u nekoliko rodova. Telesna duplja im je pseudocelom.

3. Bodljokošci


Bodljokošci (Echinodermata) su životinje koje žive isključivo u morskoj vodi većinom na dnu, gde se kreću puzanjem ili su zariveni u podlogu, a ima i sesilnih vrsta. To su jedine životinje sa celomom koje su radijalno simetrične na odraslom stupnju.

4. Meduze


Meduza je jedan od morfoloških oblika žarnjaka (Cnidaria) koji vodi slobodnoplivajući način života, razmnožava se polno i ima oblik zvona čime se razlikuje od drugog oblika - polipa. Uglavnom su skoro prozirne i telo im sadrži veliki udeo vode. Na slici je Bougainvillia superciliaris

5. Žarnjaci


Žarnjaci su životinje iz tipa Cnidaria i predstavljaju najjednostavnije eumetazoe, radijalno simetričnog tela. Postoji oko 10000 vrsta. Zajedno sa tipom rebronoša (Ctenophora) pripadaju grupi dupljara. Na slici je Porpita porpita.

6. Zglavkari


Zglavkari su najobimnija i najraznovrsnija grupa životinja. Naseljavaju sva životna staništa. Na slici je osa.

7. Mekušci


Mekušci su vodene, ređe kopnene životinje, sa mekim [lat. mollis = mekan] telom i ljušturom koja ga štiti. Svaka klasa mekušaca ima poseban plan građe, ali sve klase imaju određene zajedničke osobine. Na slici je "morski anđeo" (Clione limacia).

8. Morski puž


Jarke boje na morskom pužu (Chromodaris annulata) grabljivce upozorava na otorv koji kriju.

9. Mnogočetinaši


Mnogočetinaši su pretežno morski organizmi, koji pripadaju u kolutićavce. Obitavaju ispod kamenja, u mulju, među algama. Pojedine vrste su veoma dugačke. Mogu biti vrlo šareni. Uz maločetinaše i pijavice, glavni su predstavnici kolena kolutićavci (Annelida).


IZVOR0   Spam
Isflekani   (2013-11-17 11:59 PM)
Cool :D Priroda :D