Svi Vicevi » Ciga, Crnogorac i Bosanac


Šta se crnogorcima stavlja pod jastuk kada se rode?
-Plan Beograda
Chat