Claymore

Dešavanje ove priče se odvija u izmišljenom svetu koji podseća na srednjovekovnu evropu, ali u kojem među ljudima žive i demoni Jome kojima je glavni izvor hrane ljudsko meso. Jome se prikrivaju među ljudima sve dok ne napadnu. One se prikrivaju na taj način što promene oblik u neku od svojih žrtava i samim tim dolaze i do znanja koje su njihove žrtve imale. Jome su ultimativni predatori u tom svetu, pa je zbog njih nastala i bezimena organizacija koja je sastavljena od izvanrednih žena ratnica koje obični ljudi nazivaju Klejmori. Klejmori su jedina stvorenja koja mogu da se suprotstave Jomama jer su i one same polu-ljudi polu-Jome.

1 2 3 »