Dragon Ball Super

DBS se nastavlja odmah posle dešavanja na kraju DBZ serijala. Serija se sastoji iz tri dela (koliko je poznato za sada), prva dva obrađuju temu iz poslednja 2 DBZ filma: Bitka bogova i Uskrsnuće Frize dok treći deo donosi originalan sadržaj i sukob između najboljih ratnika dva paralelna univerzuma na turniru koji su sami bogovi organizovali.

1 2 3 ... 10 11 »