InuYasha

Kagome Lud je savremena mlada devojka, koja živi sa svojom porodicom u starom Higure svetilištu . Kagome je reinkarnacija sveštenice Kikio koja poseduje Shikon dragulj . Jedanog dana , Kagome pronalazi stari Shikon dragulj blizu njene kuće i naglo se transportuje u feudalni Japan,koji je naseljen demonima. Tamo je nailazi zarobljenog Inuiasha , sina moćnog demona. Kagome oslobađa Inuiasha pre nego sto je shvatila da svi , uključujući i demona Inuiasha zele Shikon dragulj koji ona poseduje. Da bi sprecila da dragulj bude ukraden,Kagome ga je pogodila zacaranom streliom, polomivsi ga na hiljadu komada.

1 2 3 ... 13 14 »