U zabačenom planinskom selu daleko od velikih gradova dolazi do naglog povećanja smrtnih slučajeva, čitave porodice izumiru i sve počinje kao obična malaksalost koja za 3 do 4 dana završava kao smrtni slučaj bez izuzetaka. Ubrzo svi pomišljaju da je u pitanju epidemija ali glavni doktor u selu Ozuma nikako ne može da prihvati da je u pitanju neka nepoznata bolest i pazljivo istražujući sve okolnosti dolazi do zastrašujućeg zaključka u koji niko ne želi da poveruje.

1 2 »