30 Monedas

Sveštenik Vergara beži od svoje prošlosti i pronalazi utočište kod Đavola koji ga zadužuje da pronađe blago – jedan od 30 srebrnjaka zbog kojih je Juda izdao Isusa Hrista. Vreme je da se ponovo suoči sa njim, a ovog puta je zaista spreman.