Alaska Daily

Pošto joj je reputacija reportera narušena, Ajlin Ficdžerald se seli se iz Njujorka na Aljasku da radi u dnevnim novinama u Enkoridžu. Ovo je početak njene profesionalne i privatne rehabilitacije...