Downton Abbey

“Godine 1912. Engleska je na prekretnici . Naizgled spokojna i ukopana u vekovnim tradicijama, ali u samo deset godina, Prvi svetski rat i razdoblje džeza uništiće svaki oblik sigurnosti. Upravo u toj prekretnici ulazimo u svet Downton Abbey-a (Dautonska Opatija), velikog vlastelinskog imanja gde boravi velika vlastelinska porodica Grantam zajedno s njihove tri ćerke. Paralelno sa grofovima, i njihova brojna posluga vodi svoj život, pun zgoda i problema, šala i spletki. Glavni među osobljem su batler Čarls Karson i domaćica, gđa. Hjuz. A oni se drže svojih položaja i titula jednako čvrsto kao i plemići. Neki od njih odani su porodici i posvećeni su običajima i načinom života u Downtonu, dok ostali traže nove mogućnosti i prilike u životu, ljubav, ili samo pustolovine. Razlika je u tome, što posluga o svojim poslodavcima zna nebrojene tajne, dok vlastelinska porodica o njima ne zna gotovo ništa. Svi se oni, svako na svoj način, moraju nositi s nadolazećim promenama.
1 2 3 4 5 »