El Internado: Las Cumbres

Internat se nalazi pored starog manastira, smeštenog na nepristupačnom mestu među planinama i potpuno je izolovan od sveta. Njegovi su učenici buntovna i problematična deca koja žive pod strogom i ozbiljnom disciplinom koju nameće centar koji ih priprema za reintegraciju u društvo. Okolna šuma dom je drevnih legendi, pretnji koje još uvek važe i koje će sve odvesti u zastrašujuću misteriju.