She-Hulk: Attorney at Law

Jennifer Walters dobija moći koje poseduje Hulk! Ona je advokatica koja dobija dobro poznatu "zelenu boju" kada se bori protiv kriminalaca.