Shrinking

Ožalošćeni terapeut počinje da govori svojim klijentima šta tačno misli. Ignorirajući svoju obuku i etiku, otkriva da pravi velike promjene u životima ljudi – uključujući i svoj vlastiti...