Suburra: Blood on Rome

Crkva, država, porodica. Ništa više nije sveto. Serija “Suburra” je kriminalistički triler sa radnjom koja se odvija u Rimu i koja donosi prikaz kako se Crkva, država i organizirani kriminal sjedinjuju u jednu cjelinu i u svojoj divljoj potrazi za moći zamagljuju liniju između legalnog i ilegalnog.

« 1 2