Teheran je priča o Tamar Rabinjan, koja kao haker i agent Mossada svoju prvu misiju obavlja u srcu neprijateljskog grada, koji je takođe mesto njenog rođenja. Sa zadatkom da onesposobi iranski nuklearni reaktor, njena misija ima posledice ne samo na Bliski istok, već i na čitav svetski poredak. Kada misija Mosada propadne, Tamar postaje „odmetnuta“ u Teheranu dok ponovo otkriva svoje iranske korene i biva upletena u romantičan odnos sa prodemokratskim aktivistom. Tamarino traganje za dušom navodi je da postane još borbenija oko svoje misije, dok napetost raste i dok iranske vlasti stežu obruč u svojoj očajničkoj potrazi da pronađu nju i njene kolege iz Mossada.1 2 »