The New Legends of Monkey

Prije mnogo vekova, bogovi su vladali svetom. Demoni su držani podalje i vladao je mir. Tada je rođen Kralj Majmuna. Neki kažu da je bio najmoćniji od svih bogova, s moćima i veštinama koje se ne mogu ni zamisliti. Ali onda se sve promenilo. Kralj Majmuna je nestao, proteran da se nikad ne vrati. Sve dobro se moralo sakriti i demoni su preuzeli. Prošlo je 500 godina i vlada kaos. Bogovi su nestali.
1 2 »