The Rig

Grupa radnika na udaljenoj škotskoj naftnoj platformi treba da se vrati na kopno kada ih obavija misteriozna magla i natprirodne sile zavladaju.